6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

6458 SAYILI YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, uluslararası işgücü alalnındaki hak ve yükümlülükler, yetki ve sorumlulukları içeren 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13 Ağustos 2016 tarihli ve 29800 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesine istinaden 4/4/2013 tarihli ve 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 3,21,27,31,33,34,36,38,41 ve 105. maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda gerçekleşen değişiklikleri görmek için linki tıklayınız;
/files/files/document/files/Kanunda%20Yap%C4%B1lan%20De%C4%9Fi%C5%9Fiklikler____.pdf;
 
Kayıt: 17.8.2016
Güncelleme:17.8.2016
Paylaş


WS05