Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik Yayınlandı.

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmeliğin yürürlüğe konulması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 4/1/2016 tarih ve 31 sayılı yazısı üzerine, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanununun 91.maddesi ile Geçici Koruma Yönetmeliğinin 29.maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca  11/1/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Yönetmeliğe göre; 

 • Geçici koruma sağlanan yabancılar geçici kimlik belgesi düzenleme tarihinden 6 ay sonra çalışma izni için başvurabilecek. 
 • Çalışma izni için yetkili kurum İçişleri Bakanlığı olacak. Çalışma izni başvuruları, geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştıracak işveren tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek.
 • Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılar çalışma izni muafiyeti kapsamında tutulacak. 
 • Çalışma izni muafiyeti başvuruları geçici koruma sağlayan il valiliğine yapılacak. 
 • Kanunla yalnızca Türk vatandaşları tarafından icrasına izin verilen iş ve meslekler için yapılan başvurular değerlendirme yapılmaksızın işlemden kaldırılacak.
 • Suriyeliler yalnızca geçici koruma izni aldıkları illerde çalışabilecek.
 • Bir işyerinde çalıştırılan Suriyeli sayısı işyerindeki toplam çalışan sayısının yüzde 10’ununu geçemeyecek. Toplam çalışan sayısı ondan az olan işyerlerinde en fazla bir geçici koruma sağlanan yabancının çalışmasına izin verilecek. 
 • 4/11/2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kamu yaraarına çalışan dernek statüsüne sahip dernekler ile 30/07/2003 tarihli ve 4962 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve vakıflara vergi muafiyeti tanınması hakkında kanun uyarınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, insani yardım hizmeti faaliyetlerinde geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştırmak üzere Bakanlığa başvurabilir.
 • Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlar kapsamında bir işyerinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi görecekler ile bu kişilerin eğitim süresinin sonunda aynı işyerinde çalıştırılması için Bakanlığa başvuru yapılabilecek. Bu madde kapsamında yapılacak başvurularda Bakanlıkça İşyeri istihdam kotası farklı uygulanabilecek. 
 • Geçici tarım işçisi olarak çalışan ya da tarım ve hayvancılık işleriyle uğraşan ya da uğraşacak olan Suriyeli mülteciler için kota uygulamasının kaldırılması için valiliklerin izni alınacak.
 • Suriyeliler yasal mevzuat kapsamında istedikleri sektörde çalışabilecek.
 • Suriyeliler de, Türkiye’deki çalışma mevzuatına bağlı olacak. Bu kapsamda Türkiye’de asgari ücretin altında çalışma yaptırılamayacağı hükmü Suriyeliler için de geçerli olacak.
 • 2 milyon 400 bin Suriyelinin yaklaşık yarısının çalışma hayatına katılabilecek durumda olduğu hesaplanıyor. Bu 1 milyon Suriyeliden 200 bine yakınının ilk aşamada kayıtlı istihdama katılması bekleniyor.
Kayıt: 27.1.2016
Güncelleme:27.1.2016
Paylaş


WS05